کانال خبری پــسـتو نــیـوزتنها خبرگزاری رسمی اپوزیسیون ری استارتPASTONEWS
RSS تلگرام توئیتر یوتیوب رادیو تلوزیون قیمت ارز و طلا کانال ری استارت کانال شب بخیر ایران کانال رادیو ری استارت
یک میلیارد نفر در حصر خانگی!

یک میلیارد نفر در حصر خانگی!

پیشتر لیدر ری استارت گفته بود که تا دو هفته دیگر تعداد آمار کشته های ما ( ری استارتیها ) و کشته های جهان ( غیر ری استارتیها) را خواهیم شمارد و تعداد معلوم خواهد شد!؛