سیل در استان مازندران

سیل در استان مازندران

روستای حسن‌آباد میاندورود به طور کامل زیر آب رفته و دستور تخلیه کامل روستا داده شده است.؛