ویدیو | اشک تمساح رضا پهلوی!

ویدیو | اشک تمساح رضا پهلوی!

هرچند، دربرابر میلیاردها دلاری که این خانواده نامحترم ازمردم ایران به تاراج برده‌اند، تنها مشتی از خاکستر دوزخ است؛