نجفی بازداشت شد

نجفی بازداشت شد

لحظاتی قبل محمد علی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم مأموران کرد.؛
مدیر شبکه پنج برکنار شد

مدیر شبکه پنج برکنار شد

مدیر شبکه پنج تلویزیونی رژیم تروریستی ایران به دلیل "توهین یک مداح به سنی‌ها" و از ترس قیام اهل سنت ، از کار برکنار شد.؛