اولین عکس از یک سیاه‌ چاله

اولین عکس از یک سیاه‌ چاله

فضانوردان این تصویر را که در یک کهکشان بسیار دور واقع شده (در فاصله ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتری ما) ثبت کرده‌اند.؛