جاده امامزاده داوود مسدود شد

جاده امامزاده داوود مسدود شد

به علت بالا آمدن آب رودخانه کن و احتمال طغیان و تخریب اطراف این رودخانه، محدوده کن _ جاده امامزاده داوود تا اطلاع ثانوی بسته شد.؛